Vyberte stránku

Dnes jsem se rozhodl napsat pro vás článek, který ocení velká většina našich návštěvníků.
Prakticky každý začátečník má následující otázku:

„Kolik výrobků vytvořím z takového kilogramového balení filamentu?“filament

chemkaOdpověď je samozřejmě intuitivní, každopádně pomocí matematiky dokážeme přijít na kloub i tomuto číslu.
Materiálu od materiálu se objemově hmotnosti liší. Dá se říci že průměrný polylactic acid(PLA) má objemovou hustotu 1,3g/cm3. Takže pro zájemce je možné spočítat délku struny na cívce. Metr váží lehce přes 3g, takže dojdeme k tomu, že kilogram 
Nejprve ale trocha teorie pro ty, kdo zatím netiskli nebo jen velmi málo.
Na hmotnost výrobku má vliv pár parametrů, které lze nastavit při slicování objektu.
Mám namysli samozřejmě počet perimetrů, spodních a horních vrstev a hlavně výplň, která se může pohybovat od dutého objektu, čili 0%, přez běžných 30% až po 100% plný objekt. Kromě samotného objektu zevnitř, přidává na materiálu tvar, a to ve smyslu, že něktéré tvary používají podpory, které sice na objektu nezůstanou, ale nějaký ten materiál taky spotřebují. Další drobnou spotřebou je například brim a podobné podpůrné funkce slicerů.
Teď už ale matematicky.
Vytvořme si jednotlivé proměnné do našeho vzorečku. [X(ks) * y(hmotnost výrobku v g) – ((support+odpad v g) ] * 0,8(chybovost při tisku) = 750g

  • m je hmotnost výrobku v gramech
  • s nazvěme hmotnost supportů (podpor) aj. v gramech
  • M bude hmotnost našeho balení, bez cívky. Uvádím ji jako proměnnou pro případ výpočtů s jiným než kilogramovým balením.
  • konstanta 0.8 značí chybovost při tisku
  • a na závěr naše hledané X, které značí počet výrobků

vzorec pro výpočet množství vytisknutých kusů tedy vypadá následovně:

„X = M/[0.8*(m-s)]“

To je sice vzorec, ale naše neznámé nám dělají stejný problém je zjistit, jako ještě před chvílí X.
takže ještě další vysvětlení co je co.

m lze vypočítat jako součet hmotnosti pláště a výplně, takže dostáváme m=mp+mv

mp lze už lépe uchopit, s uvědoměním si další věci. tiskneme standartně 2 až 3 perimetry, takže máme tloušťku stěny kolem 1,5 – 3mm. Pro malé objekty to znamená, že jsou v podstatě vyplněny na 100%. Pro větší objekty musíme připočítat výplň, která bývá nastavena kolem 20%.

perimetr infil

 

Pro naše výpočty to znamená, že s menšími objekty počítáme jako s 100% objemu (jsou plné plastu, bez dutin). Takže malé objekty budou stále 100%

velké objekty se budou skládat  z infilu 20%+10%pláště takževe výsledku bude velký objekt 30%

Ukážeme si to na praktickém příkladu:

Model vlka možno stáhnout zde:

nebo zakoupit hotový výtisk zde:

V následujícím obrázku vidíte dva totožné modely, jeden 3.35x zvětšený oproti druhému.

Malý vlk je velký 4cm, tiskne se 30 minut, a jeho objem je 7cm3. Bylo na něj použito 6g materiálu, bez podpor.
Z 1kg materiálu vytiskneme 130-160 vlků, podle toho jakou máme tiskárnu, a jak zdatný je tiskař.

Velký vlk je 13.4cm velký, tiskl se 7.5h a jeho objem je 263cm3. Spotřebováno bylo 69g materiálu.
Z 1kg se vytiskne 14 vlků.

IMG_1573

Adam Jech
Follow
Latest posts by Adam Jech (see all)