Vyberte stránku

Zde jsou některá základní pravidla, tipy a triky pro návrh tisknutelného modelu z PLA/ABS.

Specifikace provedení

 • Minimální tloušťka stěny 1 mm
 • Minimální detail 0.3 mm
 • Přesnost ± 0,1%
 • Maximální velikost  290 x 190 x 270 mm (závisí na tiskárně)
 • Vrstva 0,4 až 0,1 mm
 • Uzavřené díly? Ano
 • formát modelu *.STL nebo *.OBJ
 • velikost modelu max 100MB

Formát modelu

Pokud vytváříte svůj model nezapomeňte ho při exportu převést na *.STL nebo *.OBJ

Barvy

Modely budou vždy jednobarevné, při návrhu tedy není nutné mapovat barvy.

– zelená, žlutá, šedá, černá, modrá, červená, oranžová, bílá, transparent, natural.

Základní pravidla

 • Tloušťky stěn

        V 3D tisku se tloušťka stěny vždy týká vzdálenosti mezi jednotlivými povrchy modelu. Model vyrobený z PLA musí mít minimální tloušťkou stěny 1 mm.

Sloupky a tyčky o průměru 1mm s max výšce 1cm při horizontální orientaci

Sloupky a tyčky o průměru 2mm s max výšce 5cm při horizontální orientaci

 • Kvalita povrchu a orientace

        Mnoho z vlastností vašeho 3D vytisknutého modelu bude záviset na Fused Deposition Modeling (FDM) procesu – technologie použitá k sestavení modelu v PLA. Vzhledem k tomu, že váš model bude vytištěn vrstvu po vrstvě, bude mít orientace tisku vliv na kvalitu povrchu a pevnost modelu. Na obrázku můžete vidět dvě části stejného tvaru, ale vytisklého v různých směrech.

Horizontálně tištěný model jasně ukazuje „schodiště“ – efekt procesu tisku. Jeho povrch bude obdobný jako topografické mapy. V případě, že je modelu vytištěn ve svislém směru, bude kvalita povrchu lepší.

Přemýšlejte o tom, které části musí mít co nejlepší povrch a vyberte při tisku orientaci podle toho.

 • Bod zlomu

Vzhledem k tomu, že váš model je postaven vrstvu po vrstvě, bude mít vždy „slabé místo“, způsobené jeho tiskovou orientací. Tato slabá místa mohou způsobit tenké prvky ve vašem návrhu, které se snadno zlomí. Proto je dobré se vyhnout prvkům na vašem modelu, které jsou rovnoběžné se základnou nebo s dolní rovinnou.

 • Přesnost

Fused Deposition Modeling je jedním z metod 3D tisku z plastu s vysokou rozměrovou přesností. Přesnost rozměrů se nevztahuje na detailu modelu, ale na odchylky od jmenovitého rozměru. Obecně je brána tolerance od jmenovitého  rozměru cca 0,1% s minimem ± 250 μm.

 • Podpory

Tisk FDM se odehrává na stavební platformě. Modely, které jsou „postaveny ve vzduchu“, musí být připojeny k platformě, aby se zabránilo jejich zborcení. Toto lešení je označováno jako „podpora“, a je nutná pro každý model, který má vyčnívající prvky nebo převisy. Po dokončení procesu tisku, se podpora odstraňuje ručně. Vezměte prosím na vědomí, že váš model může mít viditelné stopy odstraněných podpůrných struktur.

Za účelem vybudování podpůrné části, musí být navržena i podložka. S ohledem na tuto skutečnost, mějte v úvahu, že spodní plocha bude drsnější než zbytek vašeho modelu.

 

Převisy na modelu, které mají sklon menší než 45° musí být podporovány. V příkladu na levé straně, je dno vázy, které musí být podporováno, protože její sklon je menší, než 45°. Je nutné v tomto případě generovat podpory.

  Toto pravidlo se vztahuje i na vnitřní úhly vašeho modelu. Jakýkoliv model s vnitřním převisem pod 45° musí být podporován. V příkladu napravo, je model který na vrcholu musí být podporován, aby nedošlo k jeho zhroucení během procesu tisku. Mějte na  paměti, že tyto podpory se budou muset také vylamovat.

 predelavka

 • Pohyblivé části

Prostor v modelu mezi pohyblivými částmi

Pokud chcete navrhnout něco jako perlový nebo řetízkový náhrdelník, vzdálenost mezi povrchy je zásadní. Mezery určí pružnost / ohebnost vašeho návrhu. Doporučujeme ponechat prostor minimálně 0,4 mm mezi navrženými povrchy. Čím více prostoru si můžete dovolit, tím lépe. Nezapomínejte, že u PLA je nutné vytvořit návrh tak, aby byly všechny části na platformě.

 

 • Více dílů

Při navrhování modelů, jenž musí být následně spojeny, je důležité poskytnout dostatek místa mezi částmi, které budou připojeny k sobě. Části perfektně pasující v softwéru, ještě neznamenají, že budou perfektně sedět i po tisku. Proto je vždy nutné ponechat alespoň 0,3 mm mezi různými částmi.

 • Reliéf a podrobnosti

Obecně lze říci, že rytý text / detaily jsou vhodnější než reliéfní texty / detaily. Pro rytý text nebo detaily povrchu, doporučujeme písmena s minimální tloušťkou linky 1 mm a o hloubce 0,3 mm. U reliéfních textů a detailů povrchu, doporučujeme písmena, která mají tloušťku nejméně 2,5 mm a hloubku nejméně 0,5 mm.

Pokud byste chtěli nějaký z modelů zhmotnit, neváhejte nás kontaktovat na info@www.makerslab.cz.

Adam Jech
Follow
Latest posts by Adam Jech (see all)